Средство за чистење прозорци


Средство за чистење стакло и мазни површини. Пакување: ORIGINAL 750ml со прскалка и REFILL 750ml за надополнување.